27. TAFISA svetovni kongres – Portorož 2022

V Portorožu je od 8-12.junija 2022  Slovenija gostila 27. Tafisa svetovni kongres na temo Šport za vse v spreminjajočem se svetu (Sports for all in a chaniging world). TAFISA (The Association For International Sport for All) je vodilna svetovna organizacija na področju športa za vse, ustanovljena leta 1991 v Bordeaux, Francija. Svetovni kongres poteka širom sveta vsaki dve leti, med zadnjimi dosedanjimi gostiteljicami so bile Francija, Madžarska, Južna Koreja in Japonska.

Tafisa kongresa v Portorožu se je udeležilo  318 udeležencev iz petih kontinentov na katerem je sodelovalo 173 različnih organizacij (IOC, UNESCO, WHO…). Tekom kongresa se je zvrstilo 53 aktivnih sogovornikov.

V sklopu kongresa je bilo izvedenih 10 predavanj, na katerih so predavatelji govorili o moči športa danes in jutri, o sodobnih pristopih ter primernih dobrih praks, ki uspešno spodbujajo gibalno nedejavne. Tema pogovora je bila tudi vloga mednarodnih športnih zvez pri razvoju športa mladih, uspešna uporaba sodobne tehnologije, povezovanje športa in kulturne dediščine (SPACHE” Project – sport and physical activities in cultural heritage environment), predstavitev novih športov in še številne druge zanimive teme.

V sklopu kongresa je potekala tudi generalna skupščina, na kateri so izvolili novega predsednika Tafise Wolfganga Baumanna, ki ga podpira German Olympic Sport Confederation ter volitve za TAFISA izvršni odbor, med katerimi sta bila izvoljena 2 predstavnika Slovenije- mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik OKS-ZŠZ ter Fiona Johnson iz Mednarodne plesne organizacije.

Kongres je sklenila prof. dr. Maja Pajek, ki je prebrala povzetek Portoroške resolucije 27. Tafisa kongresa. Udeležence kongresa je povabila, da jo ob koncu predavanja podpišejo.

Sporočilnost Portoroške resolucije:

„Udeleženci 27. svetovnega kongresa TAFISA odločno podpirajo pomembno vlogo športa za vse pri ustvarjanju harmonije in miru med narodi ter potrjujejo svojo zavezo, da bodo prispevali k gradnji mostov med skupinami, skupnostmi in narodi, kadar je potrebna sprava ali posredovanje. Udeleženci 27. svetovnega kongresa TAFISA si prizadevajo ustvarjati prijateljstva v času okrevanja in zdravljenja ter bodo še naprej uporabljali šport za vse za povezovanje ljudi. Udeleženci 27. svetovnega kongresa TAFISA pozivajo k takojšnjemu ukrepanju s konkretnimi cilji in dejavnostmi v podporo tem ciljem.“