Nosilka regijske pisarne za regijo OKS-ZŠZ Jugovzhodna Slovenija je Športna zveza Novo mesto.

Vodja regijske pisarne OKS- ZŠZ Nm: mag. Metod Jerman
Strokovna sodelavka: Patricia Jerman
E- pošta: novomesto@olympic.si
Telefon: 041 422 666
Delavni čas pisarne: pon- pet 8.00-15.00
Lokacija Regijske pisarne: Gubčeva ulica 15

 

oks-znak-regijske-pisarne_novomesto-si_cmyk

 

OBČINE, ki spadajo pod Regijsko pisarno OKS-ZŠZ Nm 

 • Črnomelj
 • Dolenjske Toplice
 • Kočevje
 • Kostel
 • Loški potok
 • Metlika
 • Mirna
 • Mirna Peč
 • Mokronog – Trebelno
 • Novo mesto
 • Osilnica
 • Ribnica
 • Semič
 • Sodražica
 • Straža
 • Šentjernej
 • Šentrupert
 • Škocjan
 • Šmarješke Toplice
 • Trebnje
 • Žužemberk

ŠPORTNE ZVEZE, ki spadajo pod Regijsko pisarno OKS-ZŠZ Nm 

 • ŠPORTNA ZVEZA NOVO MESTO
 • ŠPORTNA ZVEZA ČRNOMELJ
 • ŠPORTNA ZVEZA METLIKA
 • ŠPORTNA ZVEZA KOČEVJE
 • ŠPORTNA ZVEZA RIBNICA 

Eden od ciljev, ki si ga je zadalo novo vodstvo OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 2014-2018 je bila ponovna vzpostavitev regijskih pisarn OKS-ZŠZ in vzpodbuda k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za delovanje. Cilj je, da vsaka regijska pisarna spodbudi ustanovitev vsaj ene občinske ali medobčinske športne zveze, ki bo pokrivala interese društev v občinah, kjer le-ta niso interesno povezana.

oks-znak-regijske-pisarne_novomesto-si_cmyk

Pooblaščene občinske športne zveze so nosilke regijskih pisarn OKS-ZŠZ. Trenutno deluje 15 regijskih pisarn OKS-ZŠZ.
Zemljevid regijskih pisarn vam je na voljo TUKAJ.

Naloge regijske pisarne:

 • Pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih ni in je izražen interes društev za njihovo ustanovitev.
 • Pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah.
 • Uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z nacionalnim programom športa 2014 – 2023.
 • Spodbuja medobčinsko povezovanje in čezmejno sodelovanje.
 • Pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve in vadba) v enoten športni koledar Infosport.si
 • Pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih društvenih športnih organizacij v regiji in vključenosti prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi medsebojno povezanih športnih organizacij v posamezni regiji in na nacionalni ravni.
 • Pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in aktivno sodeluje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS-ZŠZ.
 • Regijska pisarna vsako leto pripravi predlog prejemnikov Bloudkovih priznanj, predloge za nominacijo drugih priznanj, ki jih razpiše OKS in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS za športne dosežke.
 • Po pooblastilu OKS-ZŠZ lahko podeljuje potrdila in priporočila športnikom in športnim organizacijam v svoji regiji.
 • Povezuje se z lokalnimi mediji in skrbi za obveščanje o aktualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji.
 • V sodelovanju s SSŠV se vključuje v projekte OKS-ZŠZ in jih koordinira ali vodi v okolju, ki ga pokriva.
 • V sodelovanju s SSŠV sodeluje pri organizaciji posvetov na temo aktualne zakonodaje in ostalih strokovnih vprašanj.
 • Zgoraj si lahko ogledate regijsko razporeditev OKS-ZŠZ.