Naslov:

Športna zveza Novo mesto
Kettejev drevored 2
8000 Novo mesto

Ime Zveze je: ŠPORTNA ZVEZA NOVO MESTO.

  • Sedež Zveze je v Novem mestu.
  • Delovanje Zveze časovno ni omejeno.
  • Zveza deluje na območju Mestne občine Novo mesto.
  • Zveza je lahko član domače ali tuje športne organizacije.