Etični kodeks delovanja v športu

Etični kodeks delovanja v športu je bil sprejet 1.7.2021 in velja z dnem sprejetja. Elektronsko je dostopen na naslednji povezavi:

Žvižgalka

Žvižgalka je portal, ki omogoča prijavo nepravilnosti v športu. Prijava je lahko anonimna in naj bo oddana v dobri veri. Dostopna je na spletni strani: