Dolenjske in belokranjske občine pristopile k projektu Slovenska bakla

Slovenska bakla je simbol povezovanja. Z njenim popotovanjem po Sloveniji v spremstvu njene ambasadorke Urške Žolnir Jugovar in tekačev, nosilcev plamenice, želi OKS-ZŠZ povezati občanke in občane iz vseh 212 občin, v njih prebuditi jekleno voljo ter širiti vrednote olimpizma. Cilj projekta je vključiti čim več mladih športnikov, vrhunskih športnikov in športnih navdušencev kot nosilce plamenice. S potovanjem bakle želimo širiti vrednote olimpizma, povezovati ljudi, prebujati jekleno voljo in navdihovati.

Predsednik Športne zveze Novo mesto mag. Metod Jerman je konec meseca januarja 2021 obiskal župane petnajstih dolenjskih in belokranjskih občin ter jim predstavi projekt in jih povabil k sodelovanju.  Vsi so se odločili, da bodo sodelovali v vseslovenskem projektu Slovenska bakla.

Čarovnica potovanja slovenske bakle:

28.5.2021- Črnomelj, Semič, Metlika

29.5.2021- Šentrupert, Mirna, Trebnje

31.5.2021- Mirna peč, Dolenjske Toplice , Straža, Žužemberk

1.6.2021- Mokronog, Trebelno, Škocjan, Šmarješke Toplice

2.6. 2021- Šentjernej, Novo mesto