NALOGE ZVEZE

Športna zveza Novo mesto (v nadaljevanju Zveza) je samostojno, prostovoljno in neprofitno združenje športnih društev in klubov (v nadaljevanju društev) s sedežem v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju Mestna občina), ki so organizirana v skladu z Zakonom o društvih. Zveza je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez Slovenije. Zveza je lahko član mednarodnega športnega združenja v skladu z akti in programom Zveze. Zveza sodeluje s klubi in društvi, člani zveze, lokalno skupnostjo in občinskim javnim zavodom za šport, športnimi asociacijami in subjekti s sedežem v občini ali izven nje v skladu z akti in programom dela Zveze.