ŠPORTNA ZVEZA NOVO MESTO = ŠZNM

Nameni in cilji delovanja

Zveza pri svojem delu sledi ciljem, ki so opredeljeni v nacionalnem programu športa v RS ter v sklepih Mestne občine in skupščine Zveze.

Namen Zveze je spodbujati športno dejavnost in s tem prispevati k kakovostnem razvoju športa v Mestni občini in Republiki Sloveniji.

Športne dejavnosti vključujejo aktivnosti na področju organiziranja, financiranja, izobraževanja in vzgoje kadrov, vzgoje vrhunskih tekmovalcev, gradnje in vzdrževanja športnih objektov, prirejanja tekmovanj, promocijske in publicistične dejavnosti.

Več kot zveza

Šport*(na)

*Po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje, razvedrilo …

Zveza*

*Skupnost organizacij ali posameznikov z enako dejavnostjo in skupnimi interesi …

(Novo) mesto*

*Naselje, ki je upravno, gospodarsko, kulturno središče širšega območja …