Naslov:

Športna zveza Novo mesto
Kettejev drevored 2
8000 Novo mesto

Ime Zveze je: ŠPORTNA ZVEZA NOVO MESTO. Sedež Zveze je v Novem mestu. Zveza deluje na območju Mestne občine Novo mesto. Delovanje Zveze časovno ni omejeno. Zveza je lahko član domače ali tuje športne organizacije.